JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

De vakjury van 2021 is bekend!

Blaak 8

Blaak 8 is een robuust en toekomstbestendig gebouw dat zich stevig heeft verankert in het stedelijk weefsel van het Rotterdamse Laurenskwartier.

 

Deze prominente en dynamische plek aan de Blaak in Rotterdam is lange tijd een gat in het stedelijk weefsel geweest, welke tot voor kort slechts werd gebruikt voor incidentele invullingen. Een locatie met een lange geschiedenis van veranderingen, waarvoor na de sloop van het spoorviaduct en het oude station Rotterdam Blaak vele voorstellen zijn gemaakt. Zowel het beperkte bouwoppervlak, tussen spoortunnel, de verlengde Willemsbrug en de Blaak, als het omvangrijke kantoorprogramma dicteren de stedenbouwkundige massa. Deze condities hebben geresulteerd in een krachtig en compact bouwvolume van 70 meter hoog.

 

Het ontwerp van de gebouwvorm volgt de stedelijke contouren. De trapezoïde-vormige onderbouw van 6 lagen volgt de richting van de verlengde Willemsbrug met daarboven een gedraaide en overhangende hoogbouw van 14 lagen. De gevel van de bovenste 3 lagen wijkt naar achteren en richt zich naar het stadscentrum. Een gebouwcompositie conform de klassieke opbouw van 'plint, midden en kroon'.

 

Als inspiratie voor het de dragende gevel van Blaak 8 dient de structuur van een boom. Op de onderste bouwlagen reflecteren zware penanten de 'boomstammen' die zich naar boven toe vertakken in smallere penanten die de 'boomkruinen' vormen. De toren ontleent zijn stabiliteit aan deze diagonaal uitwaaierende 'takken'. De bijzondere gevelstructuur zorgt ervoor dat het gebouw vanuit verschillende standpunten als abstract wordt ervaren, en vanuit andere posities de boomstructuur duidelijk zichtbaar is.

 

Ondanks de grote verscheidenheid aan gevelfragmenten als gevolg van de grillige vorm van de boomstructuur, heeft GROUP A het aantal gevel-elementen beperkt kunnen houden. Het slim inzetten van een gelimiteerd aantal mallen (7 raam-varianten en 1 dicht deel) in de basis-productiemal van 7,20 m, leverde een financieel haalbare gevel op. Door subtiel te variëren met de ruwheid en 'glinster'-eigenschappen van de natuursteentoeslag in de betonnen geveldelen, wordt de structuur in de gevel versterkt. Het gebouw toont zich daarmee steeds op een andere wijze, afhankelijk van het wisselende licht, weersomstandigheden en jaargetijden.

 

Blaak 8 is ontworpen door GROUP A in samenwerking met Dreissen architecten, in opdracht van vastgoedontwikkelaar Blauwhoed en Stedin is de gebruiker van het gebouw.

Naam van het gebouw

Blaak 8

Opdrachtgever, architect of bouwer

Architect: GROUP A / Opdrachtgever: Blauwhoed

Terug naar 2014 Vorige 62 / 73 Volgende Terug naar boven Toon op de kaart 17211 weergaven

Rotterdam Centraal

Fotograaf: Jannes Linders

Rotterdam Centraal

Fotograaf: Jannes Linders

Rotterdam Centraal

Copyright: Team CS

Rotterdam Centraal

Winnaars Rotterdam Architectuurprijs 2014

Op woensdag 17 december 2014 werd de Rotterdam Architectuurprijs uitgereikt. Station Rotterdam Centraal was winnaar van de vakjuryprijs en de publieksprijs ging naar de St. Michaëlschool.


De vakjury prijst Rotterdam als architectuurstad: ‘In de spreekwoordelijke ’city you love to hate’, is ontegenzeggelijk iets veranderd. Want tussen die grootse en meeslepende iconen zien we de laatste jaren het weefsel van de stad tot wasdom komen. Geleidelijk verandert Rotterdam van een verzameling imposante gebouwen in een echte stad waarvan de kwaliteit niet in eerste plaats ín maar juist tússen de gebouwen gelegen is.’

En over de winnaar juryprijs: ‘Het nieuwe Rotterdam CS is een project dat gaat over cultuurhistorische gelaagdheid, stedenbouwkundige samenhang en toekomstgerichtheid. Het is een gebouw met zeggingskracht en architectonische kwaliteit dat bijdraagt aan de streetlife van Rotterdam. De kwaliteit ervan wordt door iedereen ervaren: van de meest cynische architectuurkenner tot de meest argeloze treinreiziger. De jury maakt een diepe buiging.'

Winnaar publieksprijs is de St. Michaëlschool. Bij het publiek is er grote waardering voor deze investering in de jeugd: ’Geweldig, om in zo'n krachtige leeromgeving je talenten te kunnen ontwikkelen!’. Ouders, leerkrachten en leerlingen voelen zich direct thuis in deze school waar ‘architectuur en onderwijs ten dienste van elkaar staan’. Het is een ‘schitterende school waar licht, lucht, leren en spelen in elkaar overlopen’, een voorbeeld voor de scholen die Rotterdam in de toekomst nog gaat bouwen.

prijsuitreiking
Prijsuitreiking 2014 Woensdag 17 december werd in het stadhuis van Rotterdam voor de vijfde maal de Rotterdam Architectuurprijs 2014 uitgereikt. Dit jaar vielen in de prijzen Rotterdam CS (juryprijs) en de St. Michaëlschool (publieksprijs).   De jury koos vijf nominatie met als winnaar Rotterdam CS.… lees meer >
Lijst
 1. Citizen M Hotel
 2. P+R Kralingse Zoom
 3. Parkeergarage Campus Erasmus Universiteit
 4. Erasmus University College
 5. Warmtehub
 6. A.J. Schreuderschool voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK)
 7. Campus Hoogvliet
 8. Erasmus Paviljoen
 9. De Passage
 10. Qualm
 11. Rijnhavenbrug
 12. Dakpark
 13. Rotterdam Centraal
 14. Bruggen Park Zestienhoven
 15. Groene Verbinding
 16. Hildegaertschool
 17. Waterplein
 18. Veilingwegcomplex
 19. Pauluskerk
 20. Praktijkschool Max Havelaar
 21. Villa Vonk
 22. Nieuwe Park Rozenburgschool
 23. De Rotterdam
 24. Kantoor Woonstad Rotterdam
 25. Skatepool Heemraadssingel
 26. Easehouse
 27. Kantoor Woonstad
 28. De Rotterdam
 29. Ondergrondse Fietsenparkeergarage Rotterdam Centraal
 30. Parkeergarage Kruisplein
 31. Nieuwe Park Rozenburgschool
 32. Ikazia Ziekenhuis
 33. Mainport
 34. Villa Vonk
 35. OBS Het Landje, transformatie voormalige Hildernisseschool
 36. Melanchthon Mavo Schiebroek
 37. Dreamhouse
 38. Speeltuinloge Dakpark
 39. Praktijkschool Max Havelaar
 40. St. Michaëlschool
 41. Pauluskerk
 42. Veilingwegcomplex Politie Rotterdam
 43. Waterplein Benthemplein
 44. Oostelijk Zwembad
 45. De Fabriek
 46. Lijnbaan 77
 47. Hildegaertschool
 48. Strandwacht
 49. Groene Verbinding
 50. Unielocatie Zuiderpark
 51. Bruggen Park Zestienhoven
 52. Dakpark
 53. Rijnhavenbrug
 54. Kantoor Qualm
 55. Canopies busstation
 56. Blaak 8
 57. Erasmus MC
 58. Erasmus Paviljoen / Erasmus Pavilion
 59. Campus Hoogvliet
 60. A.J. Schreuderschool, school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK)
 61. Warmtehub Brielselaan
 62. Erasmus University College
 63. Fenix II
 64. King Kong Hostel
 65. Parkeergarage Erasmus Universiteit
 66. P+R Kralingse Zoom
 67. Citizen M
vakjury 2014
Janny Rodermond Janny Rodermond (juryvoorzitter) is directeur/bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, dat de werkterreinen architectuur, vormgeving en e-cultuur omvat. Voorheen was ze werkzaam als journalist, criticus en hoofdredacteur, voornamelijk op het terrein van architectuur en stedenbouw.… Lees meer > Alex van den Beld Alex van de Beld was oprichter van het Groningse bureau Onix en als architect-directeur twintig jaar lang actief binnen het bureau. Sinds de oprichting in 1994 realiseerde het bureau meer dan 100 projecten, waaronder schoolgebouwen, woningen, openbare gebouwen, kantoren, zorginstellingen, bruggen… Lees meer > Marleen Hermans Per 1 januari 2014 is prof.dr.ir. Marleen Hermans de nieuwe hoogleraar van de speciale leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de faculteit Bouwkunde, TU Delft. Deze leerstoel richt zich op het professionaliseren en wetenschappelijk ontwikkelen van het vakgebied dat behoort bij de… Lees meer > Tijs van den Boomen Journalist Tijs van den Boomen is gespecialiseerd in de openbare ruimte. Het gaat hem om alledaagse plekken waar je zonder toestemming van voorlichters of beveiligingsbeambten terechtkunt, om de plekken waar je burgerschap voldoet als entreebewijs. Naast zijn werk voor NRC Handelsblad, De Groene… Lees meer > Rick ten Doeschate Rick ten Doeschate (1984) is architect en mede-oprichter van The Cloud Collective: een Europees atelier van tien ontwerpers met ieder hun eigen ruimtelijk specialisme. Daarnaast werkt hij voor de Rijksadviseur Infrastructuur & Stad aan grote infrastructurele projecten en ruimtelijke… Lees meer >

We gebruiken alleen cookies om deze website beter te laten functioneren. Lees meer hierover in onze privacyverklaring. Accepteer / Weiger