JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Privacy

De Rotterdam Architectuurprijs is een initiatief van de gemeente Rotterdam en wordt georganiseerd door Architectuur Instituut Rotterdam (AIR). Met deze privacyverklaring wil AIR voldoen aan de privacywetgeving, zoals deze in de Algemene Verordening Gegevensbescherming is verwoord. Hier lichten wij toe hoe wij omgaan met de informatie die u ons verstrekt.


Uw persoonlijke gegevens verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens voor de organisatie van de Rotterdam Architectuurprijs. Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die direct over u als persoon gaat of die direct naar u als persoon te herleiden is. Dit kan uw naam of adres zijn. Persoonsgegevens kunnen ook andere gegevens zijn die iets zeggen over u, bijvoorbeeld een IP-adres, het unieke ‘adres’ van uw computer.

De meeste gegevens worden door u zelf verstrekt.

Bij drie processen verzamelen wij persoonlijke gegevens:
> inzending van gebouwen om in aanmerking te komen voor de jaarlijkse vakjury- of publieksprijs;
> stemmen voor de publieksprijs;
> registratie voor de uitreiking van de Rotterdam Architectuurprijs.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens


Inzending gebouwen

Iedereen kan gebouwen voordragen voor de vakjuryprijs en publieksprijs. De inzender maakt hiervoor een account aan op de website. Alle informatie die wordt ingezonden over het gebouw, met uitzondering van de accountgegevens (bestaande uit een mailadres en een persoonlijk wachtwoord), wordt openbaar gemaakt op de site. Het gaat hier om titel van het project, de naam van architect, opdrachtgever, bouwer, en de locatie van het gebouw, aangevuld met afbeeldingen en tekeningen.

U heeft altijd de mogelijkheid om bepaalde privégegevens niet in te vullen; bijvoorbeeld waar het een woonhuis en particuliere opdrachtgever betreft. De gegevens worden pas gepubliceerd nadat u hiervoor expliciet toestemming heeft verleend.
 
Wij vragen niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de organisatie van de Rotterdam Architectuurprijs en houden rekening met uw privacy.

Het e-mailadres wordt gebruikt voor mailings, bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor de prijsuitreiking of om een nieuwe inzending te doen. Deze mailings bevatten opzegmogelijkheden.

Stemmen voor publieksprijs

Bezoekers van de site kunnen jaarlijks hun stem uitbrengen voor de publieksprijs. Daarvoor wordt alleen gevraagd om een e-mailadres. Stemmers kunnen een motivatie meesturen en daarmee ook kans maken op een prijs. Wij gebruiken uw mailadres alleen als u prijswinnaar bent, en om u daarvan op de hoogte te stellen.

Registratie prijsuitreiking

Als u bent uitgenodigd voor de uitreiking van de Rotterdam Architectuurprijs, vragen wij u u digitaal aan te melden via onze website. Uw mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van de prijsuitreiking (bijvoorbeeld eventuele wijzigingen in het programma). Uw naam wordt verder gebruikt voor het opstellen en bijhouden van een gastenlijst.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat wordt geplaatst. We maken gebruik van cookies ten behoeve van het functioneren van onze website. Uit bezoek aan rotterdamarchitectuurprijs.nl verkregen informatie wordt alleen gebruikt voor het aanmaken van gebruikersaccounts en de mogelijkheid om in te loggen.

U kunt er voor kiezen om de cookies in- of uit te schakelen of te wijzigen. Dit kan middels de pop-up op onze website, en via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Chrome, Internet Explorer en Safari). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Dit verschilt per browser.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de realisering van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt.

De e-mailadressen van inzenders van gebouwen worden bewaard, om te gebruiken voor wervende mailings (zie hierboven). Het is altijd mogelijk u uit te schrijven voor die mailings.

De e-mailadressen en namen van de stemmers op de publieksprijs worden een maand na de prijsuitreiking vernietigd.

De e-mailadressen en namen van de geregistreerden voor de prijsuitreiking worden een maand na de prijsuitreiking vernietigd.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De e-mailadressen die wij verzamelen, zijn niet voor iedereen toegankelijk. Alleen AIR-medewerkers hebben toegang tot de gegevens, en dan slechts alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Door middel van een naam- en wachtwoordbeveiliging worden diegenen geautoriseerd om toegang te krijgen tot de gegevens.

AIR schakelt bedrijven in om te helpen bij de organisatie van en communicatie over de Rotterdam Architectuurprijs. Wij verstrekken die bedrijven alleen de persoonsgegevens die ze nodig hebben om de betreffende dienst te verlenen.

AIR en deze bedrijven zijn verplicht de gegevens vertrouwelijk te houden en voor geen enkel ander doel te gebruiken.

Verwijderen van uw gegevens

U kunt een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Neem contact met ons op.


Datum: 5 september 2018

AIR Rotterdam

Terug naar rotterdam architectuurprijs Vorige 1 / 5 Volgende Terug naar boven Toon op de kaart 4668 weergaven

De Rotterdam Architectuurprijs is een onafhankelijke prijs voor de stad Rotterdam. Het is een initiatief van de gemeente Rotterdam, georganiseerd door AIR, Architectuur Instituut Rotterdam.

Deze website vormt het geheugen van de Rotterdam Architectuurprijs en biedt daarmee een schat aan informatie over actuele architectuur in de stad Rotterdam, inzichtelijk gemaakt met kaarten, foto's en projectinformatie.

We gebruiken alleen cookies om deze website beter te laten functioneren. Lees meer hierover in onze privacyverklaring. Accepteer / Weiger