Chris van Langen

Chris van Langen is directeur van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB). Hij studeerde in 1989 af aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, afstudeerdifferentiaties Architectuurgeschiedenis en -theorie en Architectonisch Stedenbouwkundig Ontwerpen. Na zijn studie, is hij in 1990 begonnen bij de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de Gemeente Rotterdam. Dat was achtereenvolgens als ontwerper stedenbouw, ervaren ontwerper stedenbouw, coördinator van het interne discussieplatform van de dienst en senior ontwerper stedenbouw. Tevens was hij twee jaar lid van de Staf Stedenbouw van de dS+V. Chris van Langen kwam in mei 2005 parttime bij de RAvB werken, is er sinds januari 2008 fulltime aan de opleiding verbonden en werd in augustus 2008 directeur.

 

Chris van Langen is voorzitter van de vakjury Rotterdam Architectuurprijs 2017

 

'Binnen het onderwijs leg ik grote nadruk op de rol en betekenis van het ontwerpmatig denken en handelen bij het tegemoet treden van prangende maatschappelijke vraagstukken.' 

Arna Mackic

Arna Mackic is als architect verbonden aan Studio L A. Zij is hoofd van de afdeling Architectonische Vormgeving op de Gerrit Rietveld Academie en auteur van het boek ‘Mortal Cities & Forgotten Monuments’. Mackic zoekt hedendaagse maatschappelijke thema’s op – de zoektocht naar identiteit, tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen, mechanismen van in- en uitsluiting, vluchtelingen. Zij reflecteert daarop in woord en ontwerp. Ook creëert zij nieuwe vormen van publiek domein, die ontmoetingen stimuleren en een collectieve identiteit versterken. Dit jaar won zij De Maaskantprijs voor Jonge Architecten. Ze overtuigde de jury met haar ‘verbindende stem, die de wonden van het verleden heelt, zonder de littekens weg te poetsen’.

 

‘Maar je hebt als architect een maatschappelijke taak, omdat je altijd plekken, gebouwen, ruimtes vormgeeft waar verschillende mensen gebruik van maken. Met het ontwerp kun je beïnvloeden hoe anderen zich tot elkaar verhouden. Je ontwerpt uiteindelijk een maatschappelijk proces.’ 

Gus Tielens

Gus Tielens is architect en samen met Mike Korth oprichter van korth tielens architecten in Amsterdam. Ze is opgeleid aan de TU Berlijn en de TU Delft. Haar bureau is werkzaam in architectuur, publieke ruimte en infrastructuur. In 2006 ontving het de Charlotte Köhler Prijs voor architectuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds en in 2012 de Amsterdamse Zuiderkerkprijs. Het werk van korth tielens kenmerkt zich door een integrale zienswijze waarin kruisbestuivingen gezocht worden met aanverwante disciplines. Korth tielens mengt zich in het debat over architectuur door deel te nemen aan tentoonstellingen en publicaties. Gus Tielens werkt graag vanuit verschillende perspectieven en is daarom naast haar werk als architect verbonden aan verschillende architectuur- en kunstopleidingen. Ook maakt zij deel uit van architectuurjury's en kwaliteitsteams.

 

‘Ik ben super geïnteresseerd in Rotterdam als ruimte. Als ik door de stad loop zie ik de gedachten die architecten gehad hebben over hun gebouw en hoe al die gebouwen samen de stad vormen. Ik hou van de combinatie van pogingen tot orde en de verleidelijke chaos.’ 

Tom Frantzen

Tom Frantzen studeerde in 1995 cum laude af in Architectuurgeschiedenis & Theorie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij startte in 1996 zijn zelfstandige carrière als architect na het winnen van de Charlotte Köhler Prijs. In 2003 vestigde hij zich als FRANTZEN et al architecten in Amsterdam. Hier werd in 2011 zijn met de VKG Architectuurprijs en de Zuiderkerkprijs bekroonde woongebouw/verzorgingstehuis De Keyzer opgeleverd. In 2009 richtte hij met bouwmanager Claus Oussoren Lemniskade Projecten op en won hij als projectontwikkelaar de Duurzaamheidstender Amsterdam Buiksloterham met zijn ontwerp PATCH22 dat in 2016 werd gerealiseerd. PATCH22 is een houten woon-werkgebouw van dertig meter hoog. Het werd veelvuldig genomineerd en bekroond, onder meer met de WAN Residential award 2017 en de Green Good design award. Tom Frantzen is ook actief als docent en was van 2008-2016 voorzitter van de Commissie Welstand en Monumenten Utrecht.

 

‘Voor mij gaat kwaliteit boven kwantiteit en door de gebouwen die ik ontwerp zoveel mogelijk zelf te ontwikkelen heb ik die kwaliteit in eigen hand. Daarbij hecht ik veel waarde aan de flexibiliteit van gebouwen zodat ze tot in de verre toekomst bruikbaar blijven.’ 

Thom Aussems

Thom Aussems is sinds 1995 directeur van corporatie Sint Trudo. Transformatie is een rode draad in zijn  loopbaan. Sint Trudo houdt zich bezig met verschillende vormen van transformatie in Eindhoven en omgeving. Belangrijk is de transformatie van industrieel erfgoed zoals Strijp S en de Lichttoren, maar ook stedelijke vernieuwing zoals in de Eindhovense Kruidenbuurt en Woensel-West, en de transformatie van religieus en agrarisch vastgoed. Transformatie gaat niet alleen over fysieke, maar ook over sociaaleconomische en culturele vraagstukken.

Vóór Sint Trudo werkte Aussems bij de gemeente Rotterdam waar hij zich vooral bezighield met stedelijke vernieuwing (1979-1988), en had hij zijn eigen adviesbureau. Aussems hecht aan onderzoek en onderwijs. Hij doceerde aan de Technische Universiteit Eindhoven, de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam en de Planologische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. hij heeft een brede achtergrond en studeerde rechten in Tilburg, deed de sociale academie Den Elzent Eindhoven, postdoctoraal corporate Finance Universiteit Tilburg, Vastgoed- en beleggingskunde aan de Universiteit van Amsterdam, Management & Organisatie Universiteit Tilburg.

 

‘Werken aan de stad, that’s a people’s story.’