Fotografie: Frank Hanswijk

Fotografie: Frank Hanswijk

Fotografie: Frank Hanswijk

Fotografie: Frank Hanswijk

Stad in de Maak

Architectuur is méér dan het netjes stenen stapelen of het soepel ordenen van functie en ruimte. Architectuur in zijn beste vorm genereert een bruisend (stads)leven en faciliteert de vrije ontplooiing van mensen. Het is de kunst van het mogelijk maken (Cedric Price). Stad in de Maak activeert sinds 2014 vastgelopen, langdurig leegstaand vastgoed en experimenteert met nieuwe vormen van collectief wonen en werken. Zeven panden in Rotterdam Noord zijn hiervoor stuk voor stuk met een hoge mate van zelfwerkzaamheid en hergebruik geschikt gemaakt voor wonen, werken en ontmoeten. Elk pand heeft een eigen opbouw en groep bewoners, gebruikers en activiteiten. Verdiepingen zijn geschikt gemaakt voor (veelal collectief) wonen, terwijl de begane grond is ingericht als vrije ruimten - commons of meenten - die zonder gebruikslasten collectief gekoloniseerd en beheerd worden door bewoners, buren en andere langskomers. Gebruik en ontwikkeling van deze ruimten zijn aan constante aanpassing onderhevig. Dit collectieve, doorgaande proces van aanpassing en experiment kan worden gezien als een vorm van architectuur.  • Naam van het gebouw: 
  • Stad in de Maak
  • Opdrachtgever: 
  • Stad in de Maak (ism Havensteder)
  • Architect: 
  • Stad in de Maak bewoners en gebruikers
  • Bouwer: 
  • Stad in de Maak bewoners, gebruikers en vrienden
  • Omschrijving: 
  • Collectief, doorgaand proces van aanpassing en experiment in leegstaand vastgoed als impuls voor het stedelijk leven.