Janny Rodermond

Janny Rodermond (juryvoorzitter) is directeur/bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, dat de werkterreinen architectuur, vormgeving en e-cultuur omvat. Voorheen was ze werkzaam als journalist, criticus en hoofdredacteur, voornamelijk op het terrein van architectuur en stedenbouw. Ze studeerde urbane sociologie en wetenschapsjournalistiek. 

Alex van den Beld

Alex van de Beld was oprichter van het Groningse bureau Onix en als architect-directeur twintig jaar lang actief binnen het bureau. Sinds de oprichting in 1994 realiseerde het bureau meer dan 100 projecten, waaronder schoolgebouwen, woningen, openbare gebouwen, kantoren, zorginstellingen, bruggen en interieurs. Deze projecten kenmerken zich door innovatieve constructies en experimentele structuren en een uitzonderlijke sensitiviteit voor de praktische dimensie. Onix heeft een hoofdkantoor in Groningen met tot 2014 een nevenvestiging in Helsingborg. Onix is internationaal actief met projecten in Nederland, Zweden, Noorwegen, Duitsland, Finland, België en Polen.
Inmiddels heeft Alex van de Beld Onix verlaten en is hij gestart met ALBSurroundings. Daarnaast geeft hij les aan de LTH Lund bij de afdeling Advanced Architectural Design. Het werk van Van de Beld is met vele prijzen onderscheiden, waaronder de Charlotte Köhlerprijs (1994), de Bouwfondsprijs (1998), de Dutch Design Award (2006), de Vredeman de Vriesprijs (2004,2008 en 2010), BNA Prijs Noord (2010), de Stavanger Architecture Prize (2012), IBA Hamburg Housing (2013) en de Houtarchitectuur-Oeuvreprijs (2014). 

Marleen Hermans

Per 1 januari 2014 is prof.dr.ir. Marleen Hermans de nieuwe hoogleraar van de speciale leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de faculteit Bouwkunde, TU Delft. Deze leerstoel richt zich op het professionaliseren en wetenschappelijk ontwikkelen van het vakgebied dat behoort bij de interactie van (semi-)publieke spelers met marktpartijen bij het (her-)ontwikkelen, realiseren, onderhouden en beheren van de gebouwde omgeving. De leerstoel is uniek op dit vakgebied.
Hermans is gespecialiseerd in nieuwe samenwerkingsvormen en geïntegreerde contracten, vernieuwing en kwaliteitssturing in de bouw en beheer van de bestaande vastgoedvoorraad.
Naast haar activiteiten voor de TU is Hermans actief als managing partner bij Brink Management & Advies, onderdeel van Brink Groep. Hiervoor werkte Marleen onder andere bij de Rijksgebouwendienst, waar zij nieuwe samenwerkingsvormen, zoals DBFMO, ontwikkelde en het expertisecentrum aanbesteden initieerde en leidde.
Marleen Hermans studeerde Architecture & Building Sciences aan de Technische Universiteit Eindhoven en promoveerde aan dezelfde universiteit op een onderzoek naar prestatiebeheersing van gebouwen.Fotograaf: Jan Banning 

Tijs van den Boomen

Journalist Tijs van den Boomen is gespecialiseerd in de openbare ruimte. Het gaat hem om alledaagse plekken waar je zonder toestemming van voorlichters of beveiligingsbeambten terechtkunt, om de plekken waar je burgerschap voldoet als entreebewijs.

Naast zijn werk voor NRC Handelsblad, De Groene Amsterdammer en S+RO, publiceerde hij onder andere een bundeling reportages over de snelweg (Asfaltreizen), een alternatieve reisgids voor Nederland (Het Land van Lely) en een longread over de bouw van de eerste Afrikaanse auto (Turtle 1).

Samen met de toenmalige Rijksadviseur voor de Infrastructuur Ton Venhoeven publiceerde hij het boek De mobiele stad. Over het geboortehuis van zijn moeder aan de Eindhovense Demer schreef hij het boek De vierkante meter, een vervlechting van stedenbouwkunde en biografie, van pand en bewoonster, van steen en vlees.

Hij is initiatiefnemer van het Rotondologisch Genootschap, dat zijn pijlen richt op rotondekunst. De ronde van U. beschrijft de lotgevallen van zijn verkenningen van de provincie Utrecht.   

Rick ten Doeschate

Rick ten Doeschate (1984) is architect en mede-oprichter van The Cloud Collective: een Europees atelier van tien ontwerpers met ieder hun eigen ruimtelijk specialisme. Daarnaast werkt hij voor de Rijksadviseur Infrastructuur & Stad aan grote infrastructurele projecten en ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Rick studeerde cum laude af aan de Technische Universiteit Eindhoven, in de richting Architectural History and Theory. Hij deed ervaring op bij Diederendirrix en VenhoevenCS en richtte in 2008 The Cloud Collective op. TCC opereert binnen verschillende werkgebieden en schalen: van grootschalige planning en stedelijke vernieuwing tot woningbouw en publieke kunstwerken. Elk project – of het nu een onderzoek of een ontwerp is – ontstaat uit de versmelting van kennis, kunde, kenners en doeners.

Rick geeft les aan de Academie van Bouwkunst Tilburg, en is visiting critic op andere opleidingen (Academie Amsterdam, Arnhem en TU Delft). Hij jureert in ontwerpcompetities voor Rijkswaterstaat, geeft lezingen en levert regelmatig bijdragen aan boeken en tijdschriften. Zo werkte hij onder andere aan ‘De Mobiele Stad’.