Aryan Sikkema

Aryan Sikkema (juryvoorzitter) is in 1945 geboren in Rotterdam. Hij is afgestudeerd bij Bakema en Van Eijk, waarna hij drie jaar voor Unesco in Sri Lanka en Cameroen heeft gewerkt in de scholenbouw. Vervolgens heeft hij 10 jaar gewerkt aan de stadsvernieuwing bij de Dienst Volkshuisvesting in Amsterdam. Ook heeft Sikkema als voormalig directeur Bouw bij de Universiteit Utrecht de architectenselectie en bouw van het campusterrein geleid en is hij als Bouwcoördinator bij de nieuwbouw van het Stedelijk Museum Amsterdam betrokken geweest. De ambitie van Sikkema is om te streven naar de maximaal haalbare architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit voor een door veel gewaardeerde woon, en werkomgeving. Inmiddels bekleedt hij talloze posities in architectuurjuries. 

Dirk Somers

Dirk Somers studeerde architectuur in Antwerpen en Milaan en behaalde het diploma Stedenbouw en Ruimtelijke ordening in Leuven. In 1999 wordt hij JOnge Vlaamse Ontwerper in het kader van de eerste Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester. In 2001 richt hij het bureau Huiswerk Architecten op, samen met Erik Wieërs. Dirk Somers doceert sinds 2003 Architectonisch Ontwerpen aan de TU Delft en is sinds 2011 professor architectuurontwerp aan de Universiteit Gent. Occasioneel publiceert hij voor het tijdschrift OASE of geeft hij thematische lezingen over onderwerpen als tektoniek, materialsiatie of stedelijke architectuur. In 2011 richt hij een nieuw bureau op: Bovenbouw Architectuur. Met Bovenbouw Architectuur heeft hij op verschillende gelegenheden werk tentoon gesteld. 

Annette Marx

Annette Marx (1961, Nederland) is praktiserend architect en directeur van Marx&Steketee architecten. Ze studeerde af aan de Technische Universiteit Eindhoven en voltooide de postacademische cursus Architecture Intermundium in Como, Italië (1988). Marx is gespecialiseerd in
herontwerp van (religieus) erfgoed en monumenten. In 1998 verwierf zij met haar kantoor de meervoudige studie voor Klooster ZIN te Vught. Dit herbestemmingsproject voor de Fraters van Tilburg won in 2000 de regionale welstandprijs en werd veelvuldig nationaal en internationaal gepubliceerd. Op dit moment zijn verschillende projecten in ontwikkeling en uitvoering in een precaire en gelaagde monumentale context: De herbestemming van het voormalige Minderbroederklooster aan het Janskerkhof te Utrecht als universitair ontmoetings- en studiecentrum, de interventie voor de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming en de herbestemming van Kloosterlandgoed Watersley tot innovatiecluster Healthcentre in Sittard. In 2010 is het boek 'Cumulus' over 20 jaar werk van Marx&Steketee gepubliceerd tijdens de DDW. Naast het bureau is zij actief als docent, als jurylid voor verschillende architectuurprijzen en als lid van nationale en internationale commissies voor kwaliteit van de gebouwde omgeving. 

Jan Pesman

ir. Jan Pesman (Utrecht, 1951) studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft, waar hij in 1973 architectenbureau cepezed oprichtte. In 1971 was hij een van de initiatiefnemers van het tijdschrift voor wetenschappelijk amusement Utopia, waaraan hij tot 1977 als redacteur en vormgever verbonden bleef. Ook van het tijdschrift voor vormgeving Items was Pesman mede-initiator. Van 1983 tot 1992 zetelde hij in de redactie. Gedurende het studiejaar 1994–1995 was Jan Pesman hoofddocent aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam en in de periode 2010-2014 voorzitter van de vakafdeling Bouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI NIRIA. Naast zijn vele activiteiten als architect en ruimtelijk ontwerper geeft hij lezingen in binnen- en buitenland en maakt regelmatig deel uit van vakjuries.Fotograaf: Jon van Schaik 

Robert-Jan de Kort

Robert-Jan de Kort behaalde in 2006 zijn masterdiploma in architectuur aan de TU Delft en studeerde tevens aan de ETH in Zürich. Na het winnen van de Europan 9 prijsvraag (Almere) in 2008 startte hij een zelfstandige beroepspraktijk.

Sinds 2005 schrijft hij regelmatig over zijn vakgebied. Hij publiceerde onder andere op architectuursite Archined, in de tijdschriften Architectenweb Magazine (AWM), S&RO en Scape en in het Dutch Design Jaarboek. Tevens is hij sinds 2010 als jurysecretaris betrokken bij de organisatie en publicatie van de Hedy d'Anconaprijs voor zorgarchitectuur.

Met Sander van Schaik richtte hij in 2011 het architectenbureau De Kort Van Schaik op. Het bureau is gevestigd in Rotterdam en werkt aan verscheidene projecten in binnen- en buitenland variërend van interieur tot stedenbouwkundige ensembles. In 2013 initieerde De Kort Van Schaik in Rotterdam een nieuw lezingenpodium voor jonge Europese architecten genaamd TALKS about architecture.