Francine Houben

Francine Houben is oprichter en creatief directeur van Mecanoo architecten in Delft. Francine Houben is één van de weinige vrouwelijke architecten die in haar vakgebied een prominente positie in de wereld heeft verworven. Onder haar bezielende artistieke leiding en dankzij haar heldere visie, is Mecanoo in 30 jaar uitgegroeid tot een innovatief architectenbureau dat wereldwijd aan beeldbepalende projecten werkt. Francine Houben heeft vele publicaties en tentoonstellingen op haar naam staan, geeft lezingen over de hele wereld en heeft zitting in jury’s van prestigieuze competities. Haar projecten illustreren de drie fundamentele elementen van haar architectuurvisie: Compositie, Contrast en Complexiteit. Op haar curriculum staan spraakmakende projecten zoals de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft (1998), Kapel Heilige Maria der Engelen Rotterdam (2001) en Montevideo in Rotterdam (2006). Op internationaal gebied werkt Francine Houben aan theatercomplex Wei-Wu-Ying Center for the Arts in Kaohsiung (Taiwan) en Dudley Municipal Center in Boston (USA). De library of Birmingham (UK), Europa’s grootste bibliotheek, opende in 2013. 

Hans Ibelings

Hans Ibelings is onafhankelijk architectuurhistoricus, criticus, tentoonstellingsmaker en schrijver. Samen met Arjan Groot heeft hij het tijdschrift A10, over nieuwe Europese architectuur, opgezet. Hij studeerde kunstgeschiedenis en archeologie in Amsterdam. Als curator is hij een aantal jaar betrokken geweest bij het NAi (het huidige HNI) in Rotterdam. Hij heeft lesgegeven aan meerdere academies en universiteiten in Nederland en elders, zoals in Rotterdam, Lausanne en Belgrado. Ibelings heeft boeken geschreven en geredigeerd over hedendaagse architectuur, waaronder Supermodernisme: Architectuur in het tijdperk van Globalisatie. 

Helen van Duin

Opgegroeid als kind van de directeur van de Rijksdienst IJsselmeerpolders in Lelystad, heb ik mij van kinds af aan betrokken gevoeld bij de nieuw gebouwde omgeving. Pioniersschap, ondernemerszin, ontwikkeling, ruimtelijke ordening, etc. waren bij ons aan tafel veelvuldig het gespreksonderwerp en verder zag je altijd bouwactiviteiten. Niet gek dus dat ik in Rotterdam ruimtelijke economie ging studeren. Toen vrij onbekend (ik zat met 11 jongens in de collegebanken) maar zou nu onder de titel: gebiedsontwikkeling en gebiedseconomie best een grote groep studenten trekken.

Al tijdens mijn studie ben ik gaan werken in de volkshuisvesting (Studentenhuisvesting Rotterdam) en de bouw. Dit ben ik altijd blijven doen, met veel plezier en steeds weer vanuit een andere invalshoek: bank, ontwikkelaar, aannemer en nu weer terug bij de woningcorporatie. 

Olv Klijn

Olv Klijn studeerde Cum Laude af aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Tijdens zijn studie publiceerde hij voor verschillende architectuurtijdschriften. Hij werkte bij het Office for Metropolitan Architecture (OMA) in Rotterdam. In 2002 was Klijn artist in residence van het Canadian Banff Centre waar hij onderzoek heeft verricht naar de verstedelijkingspatronen van de Amerikaanse West-kust. Klijn is auteur van verschillende publicaties, zoals 'VMX-agenda', '10xDenBosch ',' Architect by Accident ',' Centraal Station 'en' The making of ... ". Samen met Eric Frijters richtte hij in 2007 het architectenbureau FABRIC op. Sinds 2009 is Klijn tevens assistent Professor aan de TU Delft bij de leerstoel woningbouw. Klijn is als gastdocent verbonden aan de Design Academy in Eindhoven. In 2010 won FABRIC de prestigieuze Prix de Rome, de prijs voor architecten en kunstenaars tot 35 jaar.Fotograaf: Rens Plaschek 

Walter Spangeberg

Walter Spangenberg is in 1985 afgestudeerd aan de TU Delft, afdeling Civiele Techniek. In 1986 is hij als projectleider constructeur gestart bij ABT. Hij heeft een aantal jaren de constructiegroep aangestuurd en is sinds januari 2008 algemeen directeur van het multidisciplinaire adviesbureau ABT. Walter weet deze rol te combineren met de functie senior adviseur. Hij houdt zich bezig met de inhoudelijke advisering van veel uiteenlopende projecten. Zoals EYE Film Instituut Amsterdam, Nationaal Militair Museum Soesterberg en BIMhuis in Amsterdam.