Initiatief

De Rotterdam Architectuurprijs is een initiatief van de gemeente Rotterdam, georganiseerd door AIR. De prijs is in het leven geroepen om het architectuurklimaat in Rotterdam verder te stimuleren en de kwaliteit van de gebouwde en geleefde stad te verbeteren.

 

Tot voor kort kende de Rotterdam Architectuurprijs een driejaarlijkse cyclus waarin achtereenvolgens transformatie, utiliteit en wonen aan bod kwamen. Met ingang van editie 2016 kunnen jaarlijks alle projecten meedingen naar de prijs. Professionals en het brede publiek kunnen jaarlijks projecten indienen voor de longlist van de prijs. In aanmerking komen de projecten die in het voorafgaande jaar (van 1 juli tot 1 juli) in de gemeente Rotterdam zijn gerealiseerd.

 

Leidraad bij de beoordeling is de architectuurnota Architectuur en Rotterdam, Architectuur als drijvende kracht voor de ontwikkeling van de stad (Rotterdam, 2010). De belangrijkste punten daaruit: aandacht voor duurzaamheid, goede aansluiting van gebouwen op de straat en aandacht voor de identiteit van Rotterdam.

 

Documentatie in de vorm van tekeningen, plattegronden, foto’s en tekst wordt ter beschikking gesteld aan zowel de vakjury als het grote publiek. Op basis hiervan maakt de jury een selectie van projecten die ze wil bezoeken waarna zij nominaties en winnaar zal aanwijzen. Via de site kan het publiek zijn stem uitbrengen voor de publieksprijs.

 

Jaarlijks vindt voor de kerst de feestelijke prijsuitreiking plaats van zowel de juryprijs als de publieksprijs aan de desbetreffende teams van opdrachtgever, architect en bouwer. Alle aanwezigen ontvangen het juryrapport en de winnende gebouwen worden voorzien van een plaquette.

 

 

Colofon


Deze site is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam en AIR, het Architectuurcentrum van Rotterdam. Sinds de eerste editie in 2010 is met de Rotterdam Architectuurprijs een schat aan informatie verzameld over actuele architectuur in Rotterdam. Via kaarten, foto’s en gedetailleerde projectinformatie met plattegronden, doorsneden en situatietekeningen biedt deze site inzicht in de actuele architectuur van Rotterdam. Het is mogelijk te selecteren op thema, tijdvak, gebouwtype of stadsdeel of te browsen via de kaart. De site biedt handige informatie voor een snelle impressie maar ook reflectie en verdieping voor wie daarnaar op zoek is.

 

Tekst en redactie: Catja Edens, Spatie
Eindredactie: Sandra van Noord
Grafisch ontwerp: Stoopmanvos
Ontwerp en productie website: Brenno Visser, Sailboards Rotterdam

© 2013 Rechten van auteurs en fotografen voorbehouden